SONGKRAN24
Kampanj kopierad

Njut av 50% rabatt på din första månad, på oss!

Vår diskord

Kontakta oss

Sociala nätverk

Integritetspolicy

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1. Godlike.host är ansvarig för bevarandet av din konfidentiella information. Vi tillhandahåller
lagringen av dina uppgifter är säker och vi behandlar dem i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

1.2. Integritetspolicyn gäller för alla Godlike.host-kunder, samt för tjänster och produkter.

1.3. Genom att acceptera dessa villkor i sekretesspolicyn samtycker användaren till behandlingen av de angivna personuppgifterna för de angivna ändamålen: insamling, lagring, systematisering, modifiering, radering, användning, blockering.

2. INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

2.1. Vi ber dig att tillhandahålla följande information när du registrerar dig på vår webbplats och beställer tjänster: ditt fullständiga namn, e-postadress, telefonnummer, betalningsadress.

2.2. Du kan besöka webbplatsen Godlike.host utan att lämna ut dina personuppgifter. Om du vill använda våra tjänster måste du dock lämna de personuppgifter som anges i klausul 2.1.

2.3. Genom att välja en tjänst på Godlike.host förser du oss frivilligt med personuppgifter och samtycker till insamling av uppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

3. SYFTEN MED DATABEHANDLING

3.1. Personuppgifter samlas in och lagras i syfte att:

hantera ditt personliga konto;
tillhandahållande av beställda tjänster och hantering av dessa;
hantering av betalningar;
informera om ändringar i tjänster, om uppdatering av tjänsten samt om
projektnyheter.

3.2. För att uppfylla lagstadgade krav inom telekommunikationsbranschen när du beställer och använder våra tjänster är din personliga information nödvändig.

4. INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDAREN

4.1. Du är fullt ansvarig för den information och de personliga dokument som du tillhandahåller. Vi förbehåller oss rätten att avbryta tillhandahållandet av tjänster om den information som du tillhandahåller är falsk, innehåller stulna
information, data eller dokument.

5. ÖVERFÖRING OCH UTLÄMNANDE AV INFORMATION

5.1. Den tillhandahållna personliga informationen kommer endast att användas i samband med förhållandet med Godlike.host. Vi kommer inte att
vi kommer att överföra, sälja, hyra ut dina personuppgifter till tredje part. Din personliga information kan
användas av leverantörer av produkter och tjänster som vi arbetar med i vissa länder, om detta krävs enligt lagstiftningen i ett visst land.

5.2. Godlike.host kan komma att lämna ut dina personuppgifter i följande fall:

  • när vi har samtycke till distribution av sådan information för att uppnå vissa mål;
  • när vi behöver svara på ett domstolsbeslut eller någon annan rättslig process
  • När vi måste garantera säkerheten för användarna av våra webbplatser och skydda Godlike.hosts rättigheter och egendom;
  • när vi tror att dina handlingar på vår webbplats och/eller när du använder våra tjänster bryter mot reglerna för att tillhandahålla Godlike.host-tjänster eller lagen.

5.3. Vi ber dig att avstå från att använda våra tjänster om du inte samtycker till de ovan nämnda villkoren för behandling av dina personuppgifter.

6. SAMTYCKE

6.1. Du kan själv se och redigera dina personuppgifter på ditt personliga konto på Godlike.host eller genom att kontakta vår supporttjänst. I enlighet med den allmänna dataskyddslagen har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och att utöva din rätt att få tillgång till, korrigera, radera, begränsa, invända och överföra uppgifter.

6.2. Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter kan utföras genom att skicka en motsvarande beställning skriftligen till adressen [email protected]. Samtidigt samtycker du till att sådan feedback kan orsaka efterföljande komplikationer:

vägran från Godlike.host att tillhandahålla tjänster, och omöjligheten att utföra dem utan vissa uppgifter;
borttagning av tjänsten, om det är omöjligt att erhålla eller stödja tjänsten utan att registraren har den nödvändiga informationen.

6.3. Om du inte vill samtycka till insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter ska du inte
tillhandahålla den Godlike.host. Om personuppgifter har lämnats, men du vill förhindra att de används och lämnas ut, vänligen meddela oss via e-post: [email protected]

7. SÄKERHET

7.1. Vi tillämpar tekniska lösningar och utför nödvändiga säkerhetskontroller för att förhindra oegentligheter
användning, ändring och obehörig åtkomst till personuppgifter av tredje part.

7.2. För närvarande kan dataöverföring via Internet inte anses vara helt säker. Din information på
på Godlike.host är tillförlitligt skyddad och helt konfidentiell. Vår webbplats använder SSL-kryptering för skydd
dataöverföring.

7.3. Godlike.host lagrar din personliga information i den mängd som krävs för att uppfylla de specifika uppgifter och mål som anges ovan eller i enlighet med lagen.

8. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

8.1. Godlike.host kan ändra reglerna när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande
Integritetspolicy. Vänligen håll ett öga på ändringar i integritetspolicyn för att vara medveten om eventuella ändringar i den nuvarande bestämmelsen.

Demo
Spel
Panel

Njut av

20% rabatt

Din första månad, hos oss!

SONGKRAN24
Kampanj kopierad