GODLIKE24
Skopiowany kod promocyjny

Uzyskaj 20% zniżki + bezpłatny pakiet wsparcia. Tylko przez ograniczony czas!

Nasz Discord

Skontaktuj się z nami

Media społecznościowe

Oferta

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Pod domeną Godlike.host znajduje się częściowo płatny za użytkownika serwis internetowy (zwany dalej Dostawcą), który udostępnia w szczególności serwery gier dla przedpłaconych gier wieloosobowych. Wszystkie usługi Dostawcy nazywane są „Usługami”. Celem Usługi jest udostępnienie Klientowi platformy technicznej do hostingu i administrowania serwerami gier.

2. ZAKRES I STOSOWANY JĘZYK

2.1. Ta oferta dotyczy bez wyjątku wszystkich usług dostawcy w ramach usług przedpłaconych. Korzystanie z naszej społeczności podlega dodatkowym warunkom określonym w punkcie 3.

2.2. Brak zgody na warunki oferty wymaga pisemnego potwierdzenia Usługodawcy. Warunki mają również zastosowanie do przyszłej działalności, w tym poprawy wydajności Dostawcy w zakresie istniejących usług. Wszelkie sprzeczne lub odrzucone warunki Dostawcy są wykluczone. Usługodawca ma prawo świadczyć usługę w ramach postępu technologicznego z wykorzystaniem nowych lub innych technologii, systemów, procedur lub standardów, które będą wykorzystywane w takiej formie, w jakiej zostały zaoferowane Klientowi, pod warunkiem, że nie posiadają wad.

2.3. Głównym językiem jest ukraiński.

2.4. Usługodawca może przesyłać wszelkie informacje dotyczące Usługi na adres e-mail Klienta.

2.5. Godlike.host może zmienić zasady oferty w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania. Prosimy o śledzenie zmian w ofercie, aby być na bieżąco ze zmianami w obecnym dokumencie.

3. TWORZENIE KONTA

3.1. Aby skorzystać z usług, Klient musi się wcześniej zarejestrować. Rejestrując się, akceptujesz aktualne warunki
oferuje Usługodawca zapewnia, że ​​wszystkie przekazane mu informacje są rzetelne i kompletne.

3.2. Rejestracja wymaga podania pełnej nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła. Klient ma możliwość doładowania konta po dokonaniu rejestracji.

4. ZAWARCIE UMOWY, ŚWIADCZENIE USŁUG I GWARANCJA

4.1. Dostawca oferuje swoim klientom Usługi po opłaceniu rachunku.

4.2. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem dotycząca usług wynika z zamówienia Klienta w Internecie za pośrednictwem serwisu Godlike.host, innych elektronicznych lub telefonicznych metod składania zamówień. Złożenie i promocja w serwisie Usługodawcy nie jest obowiązkową ofertą zawarcia umowy. Składając zamówienie za pomocą przycisku „Zamów”, klient wysyła do Dostawcy prawnie wiążące żądanie. Przed wysłaniem zamówienia kupujący może w każdej chwili zmienić swoje dane. Usługodawca przyjmuje zamówienie Klienta poprzez przesłanie elektronicznego potwierdzenia zamówienia na podany adres e-mail Klienta. Umowa wchodzi w życie również z chwilą, gdy Usługodawca świadczy usługę na rzecz Klienta, a Klient z niej korzysta.

4.3. Dostawca regularnie przeprowadza konserwację w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich usług i ochrony danych. Z
w tym celu Usługodawca może w razie potrzeby czasowo wyłączyć lub ograniczyć świadczenie usługi. Jeśli to możliwe, Dostawca to zrobi
przeprowadzać konserwację w godzinach wolnych od pracy.

5. PRAWO DO ZWROTU PIENIĘDZY

5.1. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę prawną, która w większości przypadków nie ma charakteru handlowego i nie może wiązać się z jej samodzielną działalnością zawodową.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Jeżeli ma to wpływ na główne zobowiązania oferty, wykonanie umowy przez Dostawcę za drobne zaniedbanie
jest ograniczona do szacowanej straty.

6.2. W przypadku naruszenia innych niż istotne obowiązków oferenta odpowiedzialność za istotne naruszenie umowy jest wyłączona.

6.3. Ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również odpowiedzialności osobistej pracowników, przedstawicieli Usługodawcy.

6.4. Transmisja danych przez Internet może być zagwarantowana w każdej chwili bez błędów przy obecnym poziomie rozwoju technologicznego. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za stałą lub nieprzerwaną dostępność usług. Dostawca gwarantuje jednak dostęp do serwerów w 99% przypadków w ciągu roku, z wyłączeniem powiadamiania o konserwacji, wsparciu technicznym oraz przypadkach, w których Usługi są niedostępne z powodu problemów technicznych lub innych, na które Dostawca nie ma wpływu. W takich przypadkach Dostawca zapewnia wszelkie środki w celu przywrócenia Usługi.

7. CENY I PŁATNOŚCI

7.1. Wszystkie ceny są cenami detalicznymi w dolarach amerykańskich, ale wypłaty są dokonywane w UAH po kursie wymiany NBU i zawierają obowiązujący podatek. Podane ceny dotyczą usług w chwili składania zamówienia.

7.2. Dostawcy usług muszą zostać opłaceni przez klientów przed otrzymaniem Usługi, z wyjątkiem bezpłatnych serwerów. W związku z tym klient może korzystać z usług tylko wtedy, gdy na koncie znajduje się wystarczająca ilość środków. Płatności będą dokonywane wyłącznie z konta osobistego klienta.

7.3. Płatności mogą być dokonywane lub pobierane z konta klienta w następujący sposób: karta bankowa (Visa, MasterCard), Apple Pay, Google Pay, Fondy CoinPayments.

7.4. Płatność za środki kredytowe nie jest możliwa.

7,5. Serwis Godlike korzysta z automatycznego abonamentu na korzystanie z usług.
Okres subskrypcji rozpoczyna się w momencie pierwszego zakupu i aktywacji Usługi i będzie trwał co 30 dni, aż do jej anulowania.

7.6. Możesz anulować odnowienie subskrypcji w dowolnym momencie za pośrednictwem panelu rozliczeniowego (https://billing.godlike.host), przesyłając prośbę o anulowanie.

7.7. Automatyczna wypłata środków następuje trzykrotnie. Pierwszy raz na trzy dni przed terminem płatności, drugi raz w ostatnim dniu terminu płatności, a trzeci raz siedem dni po terminie płatności.

7.8. W przypadku korzystania z wersji próbnej produktu, po zakończeniu wersji próbnej, serwer będzie kontynuowany według zwykłego abonamentu z zachowaniem aktualnych kodów promocyjnych.

8. INNE UMOWY

8.1. Zabrania się Klientowi korzystania z niedozwolonych metod dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę. Klient nie
musi publikować treści o charakterze ekstremistycznym (zwłaszcza prawicowym), pornograficznym,
treści o charakterze erotycznym, brutalnym, rasistowskim, dyskryminującym, niebezpiecznym dla dzieci lub obraźliwych etnicznie,
nawet treści, które podżegają do przestępstwa lub odnoszą się do niego. Można to zastosować, nawet jeśli takie treści są dozwolone
dostęp za pośrednictwem linków lub innych połączeń, które prowadzą klienta do stron osób trzecich.

8.2. Dostawca może zaprzestać świadczenia usług na rzecz Klienta, jeżeli odbiegają one od normalnych zachowań biznesowych lub naruszają aktualne warunki oferty.

9. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZWROTÓW

9.1. Wszyscy klienci Godlike.host mogą skorzystać z 14-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Ta możliwość jest dostępna jeden raz dla każdego klienta, jeśli spełnione są następujące warunki:

usługi są anulowane w ciągu pierwszych 3 dni kalendarzowych od momentu aktywacji usługi;
Natychmiastowa prośba o zwrot pieniędzy jest otwierana przez samego klienta za pośrednictwem usługi wsparcia lub w Discord
kanał;

9.2. Po otrzymaniu prośby o zwrot pieniędzy Godlike.host wykonuje następujący algorytm działania:

termin ważności usługi ustala się na dzień otrzymania żądania zwrotu. Oznacza to, że klient może korzystać z usługi do końca opłaconej doby;
kwota zwrotu obliczana jest według wzoru: ZWROT = KOSZT_SERWISU -
NUMBER_DAYS_OF_USE*(SERVICE_COST/30);
anulowanie płatności inicjowane jest po stronie systemu płatności na kwotę obliczoną według wzoru z poprzedniego paragrafu.

9.3. Gwarancja zwrotu pieniędzy NIE dotyczy nazw domen, dodatkowych adresów IP, certyfikatów SSL, licencji
oprogramowanie, prowizje, ulgi podatkowe, płatne usługi serwisowe (takie jak administracja) i inne podobne płatności na rzecz osób trzecich, które nie podlegają zwrotowi.

9.4. Zwrotowi podlega tylko faktycznie zapłacona kwota. Bonusy, rabaty, prowizje, które zostały zastosowane lub dopisane do salda, nie są brane pod uwagę.

9.5. Ze zwracanej kwoty, według naszego uznania, mogą zostać potrącone środki na pokrycie kosztów pracy włożonej w administrację i indywidualną konfigurację usług (wstępna instalacja i konfiguracja usług, instalacja oprogramowania,
diagnostyka i rozwiązywanie problemów z komponentami sprzętowymi i programowymi) itp. nawet jeśli usługi te były początkowo świadczone bezpłatnie.

9.6. Zwroty są dokonywane w ciągu pięciu dni bankowych.

9.7. Zwroty nie są dokonywane, jeśli usługa została zatrzymana z powodu naruszenia Umowy
(Oferuje);

Jeśli zwrot pieniędzy nie może zostać dokonany z przyczyn technicznych lub politycznych za pośrednictwem systemu płatności używanego przez klienta do dokonania płatności.

Na przykład brak wsparcia dla mechanizmu zwrotów lub działanie przelewów międzynarodowych jest ograniczone sankcjami – w takim przypadku możemy rozważyć zwrot przelewem na ważny rachunek bankowy lub inny dostępny nam system płatności elektronicznych. Jednocześnie kwota ewentualnych dodatkowych kosztów poniesionych przez nas nie zostanie zwrócona. Jeśli przy przekazywaniu płatności obowiązuje opłata, ponosi ją odbiorca.

10. TWOJE PRAWO DO UMIESZCZANIA TREŚCI

10.1. Nasz Serwis umożliwia publikowanie Treści. Ponosisz odpowiedzialność za Treści, które publikujesz w Serwisie, w tym za ich zgodność z prawem, rzetelność i stosowność.
10.2. Oświadczasz i gwarantujesz, że: Treści należą do Ciebie (jesteś ich właścicielem) lub masz prawo do ich używania i udzielania nam praw i licencji określonych w niniejszych Warunkach, a publikowanie Twoich Treści w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie naruszać prawa do prywatności, prawa do reklamy, praw autorskich, praw umownych lub jakichkolwiek innych praw jakiejkolwiek osoby.

11. OGRANICZENIA TREŚCI

11.1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników Serwisu. Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treść i wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie, niezależnie od tego, czy są wykonywane przez Ciebie, czy przez jakąkolwiek osobę trzecią korzystającą z Twojego konta lub uzyskującą dostęp do Twojego konta.

11.2. Użytkownik nie może przesyłać ani przesyłać żadnych Treści, które są niezgodne z prawem, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne lub budzące sprzeciw w inny sposób. Przykłady takich treści obejmują między innymi:

  • Nielegalna działalność lub ułatwianie nielegalnej działalności.
  • Treści oszczercze, dyskryminujące lub złośliwe, w tym odniesienia lub komentarze dotyczące religii, rasy, orientacji seksualnej, płci, pochodzenia narodowego/etnicznego lub innych grup docelowych.
  • Generowany maszynowo lub przypadkowy spam będący nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamą, łańcuszkami, wszelkimi innymi formami nieautoryzowanego nagabywania lub jakąkolwiek formą loterii lub hazardu.
  • Zawierać ani instalować żadnych wirusów, robaków, złośliwego oprogramowania, koni trojańskich ani innych treści, które mają na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania dowolnego oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uszkodzenie lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacji osoby trzeciej.
  • Naruszenie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek strony, w tym patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, prawa do reklamy lub innych praw.
  • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym Dostawcę i jego pracowników lub przedstawicieli.
  • Naruszenie prywatności osób trzecich.
  • Uczestnictwo w atakach typu Distributed Denial of Service (DDoS) lub przeprowadzanie ich.

11.3. Dostawca zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do określania według własnego uznania, czy dana Treść jest akceptowalna i zgodna z niniejszymi Warunkami, oraz do odrzucenia lub usunięcia takiej Treści. Ponadto Dostawca zastrzega sobie prawo do edycji lub zmiany dowolnej Treści. Dostawca może również ograniczyć lub zakończyć korzystanie z Usługi, jeśli zamieścisz takie nieodpowiednie treści. Ponieważ Dostawca nie może kontrolować wszystkich treści przesłanych lub dostarczonych przez użytkowników i/lub osoby trzecie w Usłudze, zgadzasz się korzystać z Usługi na własne ryzyko. Rozumiesz, że podczas korzystania z Usługi możesz napotkać treści, które możesz uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite, nieprawidłowe lub budzące zastrzeżenia, i zgadzasz się, że w żadnym wypadku Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, w tym za błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści.

Panel
Demo

Ciesz się

20% zniżki

Pierwszy miesiąc z nami!

GODLIKE24
Skopiowany kod promocyjny
Stripe Climate Member